Teamtraining in Zorg en Onderwijs

Teams die onder druk staan, ondersteun ik met teamtraining of ervaringsgerichte intervisie. Samen met jou zoeken we een passende vorm.

Stressbestendige veerkrachtige teams

Wanneer je team onder druk staat, is het lastig om goed en plezierig met elkaar te blijven functioneren. Teams die fijn blijven samenwerken onder stressvolle omstandigheden kenmerken zich door:

  • Heldere verantwoordelijkheden
  • Ruimte maken voor reflectie; vanuit rust verschillende perspectieven verkennen
  • Aanpassend vermogen, wendbaar bij veranderingen
  • Onderlinge veiligheid om je naar elkaar uit te spreken
  • Leren van fouten, en bieden van experimenteerruimte
  • Bieden van onderlinge steun

Ervaren druk uit de omgeving

Teams kunnen aanzienlijke druk en verwachtingen ervaren vanuit hun omgeving. Verwachtingen die kunnen variëren, afkomstig zijn van externe of interne partijen en soms tegenstrijdig zijn. Daarnaast kan er druk ontstaan doordat verantwoordelijkheden op het team of de organisatie worden geschoven. Ook de last van allerlei regelzaken, die niet direct gerelateerd zijn aan de kernwerkzaamheden, voegt druk toe. Hoe kun je als team rust bewaren, effectiever omgaan met stress en de passie voor je werk behouden? Als dit jouw uitdaging is, ben je hier aan het juiste adres.

Traject Teamtraining

> Analyse

Samen met jouw team en leidinggevende onderzoeken we eerst de vraag. Waar loopt dit team tegenaan? Hoe wordt het probleem door een ieder beleefd? Op basis van de analyse geef ik een gericht advies voor de meest geschikte interventies.  

> Trainingstraject

Wanneer een maatwerktraject een logische vervolgstap is, volgt er vaak een trainingstraject of ervaringsgerichte intervisie. Het ultieme doel is dat het team veerkrachtig blijft in deze uitdagende omgeving en meer in lijn met haar natuurlijke aard gaat werken. 

Het teamtraject ontwikkelt bij de teamleden (zelf)inzicht hoe zij omgaan met stressvolle omgevingsfactoren. Het team leert grenzen stellen, effectiever omgaan met bijvoorbeeld hiërarchie en beter samenwerken met partners uit het netwerk. Hierbij gebruik ik ervaringsgerichte en dynamische technieken om een diepere verandering te bewerkstelligen.

In gesprek over stress op de werkvloer

Praktijkvoorbeeld crisisteam

Dat doet mij terugdenken aan een van mijn leukste opdrachten van de afgelopen tijd, voor een team uit het sociaal domein met als taak crisesmanagement. Wat begon als intervisiereeks vanuit problemen die het team ervoer, veranderde gaandeweg in ervaringsgerichte trainingen. Waarin we onderzoekend bleven naar het individuele perspectief en de onderliggende patronen die een rol speelden.

Thema’s als hoge verwachtingen van externe partijen, wegkijken van betrokkenen en omgaan met hiërarchie kwamen in dit team op tafel. We hebben onder meer systemische interventies gedaan, praktijksimulaties en positioneringen getekend en verkend. De creatieve kant in mij kon helemaal los! Juist die ervaringsgerichte insteek levert zoveel op. De ervaring leert dat een dynamische insteek hoofd, hart en lijf betrekt. Dat leidt tot diepgaander leren.

Dit team heeft echt flinke slagen gemaakt. Is beter in staat om te gaan met de druk van buitenaf. Ze kiezen eerder positie en maken bewustere keuzes. Ze weten wanneer en waar ze impact kunnen creëren, of juist de verantwoordelijkheid bij de ander mogen laten. Met minder stress onder de teamleden als gevolg. Als je interesse hebt in een vergelijkbare aanpak, neem dan contact met mij op.

Ervaren trainer en intervisor

Met meer dan 10 jaar ervaring als trainer en intervisor in zorg en hbo-onderwijs, kan ik flexibel opereren in zowel kleine als grote organisaties. Ik heb zowel intervisie als ook train-de-trainer cursussen in intervisie begeleid in ziekenhuizen, POH-GGZ, gemeente, verpleegkundige vervolgopleidingen, en een hbo instelling. Als trainer verzorg ik persoonlijk leiderschapstrainingen, communicatietrainingen en de bovengenoemde teamtrainingen.

Wil je jouw team ècht verder helpen? En ontdekken hoe je beter kan omgaan met de uitdagingen die op jullie afkomen? Vraag dan vandaag nog een offertegesprek aan. 

Contact formulier