Ondersteuning bij stress en
re-integratie

Leidinggevende en medewerker in gesprek over verzuim

Bij (dreigend) verzuim of een re-integratietraject kan zowel de werknemer als de leidinggevende deskundige coaching of advies gebruiken.

Leidinggevenden zijn vaak gebaat bij ondersteuning bij het voeren van gesprekken rond verzuim. De werknemer is gebaat bij goede coaching, om samen te onderzoeken op welke wijze terugkeer en oppakken van taken mogelijk is. 

Coaching leidinggevenden bij verzuimgesprekken

Verzuimgesprekken zijn vaak niet de gemakkelijkste gesprekken. Hoe breng je de belangen van de werknemer en van de organisatie zo goed mogelijk bij elkaar? Deze gesprekken kunnen een emotionele lading hebben, zeker als jouw medewerker veel stress ervaart, of wanneer er onderlinge spanningen zijn ontstaan door het verzuim.

Ik ondersteun je bij de voorbereiding van gesprekken met de medewerker(s). Om de rollen zuiver te houden coach ik in deze situatie alleen jou als leidinggevende, en niet de medewerker(s) waarbij verzuim speelt.

Uiteindelijk doel is een soepel re-integratietraject, waarbij het welzijn van de medewerker voorop staat, zonder de organisatiedoelen uit het oog te verliezen. Door een paar gesprekken samen voor te bereiden, ben je in staat om effectieve verzuimgesprekken te houden; ontspannen en doelgericht.  

Preventie coaching en re-integratie medewerker

Is jouw medewerker overbelast, of is er sprake van re-integratie 1e spoor? Kies voor een coachtraject dat echt bij je medewerker past. Mijn aanpak is gebaseerd op de volgende principes: 

  • Ieders behoefte en werkcontext is uniek. 
  • Ik wil jouw medewerker goed leren kennen; vaardigheden, doelen en eventuele belemmeringen. 
  • Aandacht voor specifieke vaardigheden voor een succesvolle terugkeer naar werk.
  • Effectief leren omgaan met stress, angst en andere emoties.
  • Werkgeversbetrokkenheid is een sleutel tot succes.
  • Heldere communicatie over en weer van verwachtingen, rollen en doelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Plan een belafspraak, of bel mij voor meer informatie op 06-22678946.

Verzuim in jouw organisatie voorkomen

Hoge kosten voorkomen.  In 2023 was bijna een kwart van alle verzuimdagen te wijten aan spanning, overspanning, of burn-out. Stressrelateerde klachten zorgen ervoor dat steeds meer werknemers uitvallen, met een gemiddelde van 240 dagen per jaar waarin niet volledig gewerkt kan worden. Bij een burn-out loopt dit zelfs op tot 300 dagen. Dit heeft niet alleen persoonlijke gevolgen voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf zelf. Die kampt met hoge kosten, verminderde productiviteit en een medewerker die niet goed in zijn vel zit. 

Factoren die meespelen in stress gerelateerd verzuim zijn verminderd werkplezier, een hoge werkdruk en onvoldoende ervaren steun door de leidinggevende.

Uitdagingen in de dienstensector. Intensief met mensen werken kan zwaar zijn. In de zorgsector komt het omgaan met emotioneel belastende situaties, zoals ziekte en lijden, vaak voor. In het onderwijs kan het omgaan met uitdagende gedragingen of emotionele behoeften van studenten stress veroorzaken. In dergelijke sectoren worden werknemers geconfronteerd met hoge regeldruk, veelzijdige taken en veel verantwoordelijkheden, waardoor het moeilijk kan zijn om werk en privé in balans te houden. Tel daar de voortdurende veranderingen bij op die leiden tot onzekerheid, zoals nieuwe regelgeving, dan is het niet verbazingwekkend dat veel werknemers op omvallen staan.

Preventie is effectief. Het proactief inzetten van preventieve maatregelen kan langdurig en frequent verzuim helpen voorkomen. Investeer in een kort en intensief coachtraject, waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Zodat medewerkers met plezier en vitaal blijven werken. Voor preventie-coaching en begeleiding 1e spoor kunt u bij mij terecht. Daarnaast bied ik teamtraining voor teams om veerkrachtiger te opereren. 

Contact formulier