Preventie en duurzame inzetbaarheid

Preventie coaching medewerkers

Een goed bedrijf heeft oog voor de vitaliteit en het werkplezier van medewerkers. Is jouw medewerker overbelast, of is er sprake van re-integratie 1e spoor? Kies voor een coachtraject dat echt bij je medewerker past. Mijn aanpak is gebaseerd op de volgende principes: 

  • De coaching vindt bij voorkeur plaats in een natuurlijke omgeving. 
  • Gerichtheid op het versterken van de aanwezige potentie en versterken van de eigen kracht.
  • Effectief leren omgaan met gedachten en emoties.
  • Succesvolle terugkeer naar het werk.
  • Werkgeversbetrokkenheid is een sleutel tot succes.
  • We communiceren onderling helder over verwachtingen, rollen en doelen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Plan een belafspraak, of bel mij voor meer informatie op 06-22678946.

Verzuim in jouw organisatie voorkomen

Hoge kosten voorkomen.  In 2023 was bijna een kwart van alle verzuimdagen te wijten aan spanning, overspanning, of burn-out. Stressrelateerde klachten zorgen ervoor dat steeds meer werknemers uitvallen, met een gemiddelde van 240 dagen per jaar waarin niet volledig gewerkt kan worden. Bij een burn-out loopt dit zelfs op tot 300 dagen. Dit heeft niet alleen persoonlijke gevolgen voor de medewerker, maar ook voor het bedrijf zelf. Die kampt met hoge kosten, verminderde productiviteit en een medewerker die niet goed in zijn vel zit. 

Factoren die meespelen in stress gerelateerd verzuim zijn verminderd werkplezier, een hoge werkdruk en onvoldoende ervaren steun door de leidinggevende.

Uitdagingen in de dienstensector. Intensief met mensen werken kan zwaar zijn. In de zorgsector komt het omgaan met emotioneel belastende situaties, zoals ziekte en lijden, vaak voor. In het onderwijs kan het omgaan met uitdagende gedragingen of emotionele behoeften van studenten stress veroorzaken. In dergelijke sectoren worden werknemers geconfronteerd met hoge regeldruk, veelzijdige taken en veel verantwoordelijkheden, waardoor het moeilijk kan zijn om werk en privé in balans te houden. Tel daar de voortdurende veranderingen bij op die leiden tot onzekerheid, zoals nieuwe regelgeving, dan is het niet verbazingwekkend dat veel werknemers op omvallen staan.

Preventie is effectief. Het proactief inzetten van preventieve maatregelen kan langdurig en frequent verzuim helpen voorkomen. Investeer in een kort en intensief coachtraject, waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Zodat medewerkers met plezier en vitaal blijven werken. Duurzaam inzetbaar zijn. Voor preventie-coaching en begeleiding 1e spoor kunt u bij mij terecht. Daarnaast bied ik teamtraining voor teams om veerkrachtiger te opereren. 

Contact formulier